ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIŢĂ

ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIŢĂ

Inscrierea copiilor, dupa finalizarea etapei de reinscriere, se va face pe baza criteriilor generale si specifice de departajare, pe care gradiniţa le aplica atunci cand sunt mai multi copii pe un loc.

Criterii generale:

 1. Părinţii au domiciliul în circumscripţia grădiniţei;
 2. Existenţa unui frate /soră în grădiniţa;
 3. Existenţa unui document care să ateste că este orfan de ambii părinţi (inclusiv copii din centrul de plasament) sau orfan de un părinte;
 4. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului.

Criteriile specifice sunt aprobate de Consiliul de administratie al gradinitei si se aplică în baza documentelor doveditoare, prezentate de părinţi/reprezentanţii legali ai copilului.  

Criteriile stabilite sunt:

 1. VARSTA COPILULUI : 3 ANI (IMPLINITI LA 1.09.2018);
 2. AMBII PĂRINŢI ÎN CAMPUL MUNCII;
 3. EXISTENŢA UNUI DOCUMENT CARE DOVEDESTE CA UNUL DINTRE PARINŢI ESTE CADRU DIDACTIC;
 4. UN SINGUR PĂRINTE ÎN CÂMPUL MUNCII.

 ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE :  

 1. CERERE TIP – VA RECOMANDĂM SĂ DESCARCAŢI ACEASTĂ CERERE DE PE SITE-UL   www.armoniesiculoare.ro  şi să o completaţi, pentru a simplifica modalitatea de înscriere a copilului dvs.;
 2. COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI;
 3. COPIE DUPA CARTEA DE IDENTITATE A PARINTILOR;
 4. ADEVERINŢĂ DE LA LOCUL DE MUNCA AL PĂRINŢILOR;
 5. ALTE ACTE DOVEDITOARE CARE SA DEMONSTREZE CELE SUSŢINUTE  TOATE DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE ÎNTR-UN DOSAR PLIC.