OFERTA EDUCAŢIONALĂ

        Gradinita cu program prelungit Nr. 2 Aiud îşi propune să ofere servicii educaţionale moderne, destinate copiilor între 3 si 6 ani şi familiilor acestora, prin îngrijirea şi educarea preşcolarilor într-un mediu educaţional de calitate asigurat de cadre didactice calificate. 
Activitatea didactică se bazează pe experienţa de viaţă la această vârstă, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

        Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o baza didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

        Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

Grădiniţa asigură: 
 1. Un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare;
 2. Un învăţământ modern care tine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc;
 3. Un învăţământ global, integrat şi creativ care are la baza interesul copiilor;
 4. Șanse egale pentru toţi copiii la instruire şi educaţie;
 5. Respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere al fiecărui copil;
 6. Stimularea efortului propriu şi a motivaţiei pentru învăţare;
 7. Un sistem educaţional deschis spre modernizare, spre viitor;
 8. Strategii didactice activ-participative, bazate pe joc, care sa determine copilul să ia parte activ la propria sa formare;
 9. Utilizarea jocului ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi perceperi care prefigurează personalitatea în formare a acestuia;
 10. Jocul folosit ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie;
 11. Activităţi dinamice atât în grupă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante;
 12. Conţinuturi selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specifică;
 13. Flexibilitatea şi creativitatea în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil;
 14. Utilizarea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne;
 15. Resurse materiale suficiente cantitativ, accesibile, funcţionale, distractive care permit individualizarea instruirii, multe elemente de noutate, aparatură suficienta (calculator, video-proiector, table interactivă, CD-uri educaţionale, etc.);
 16. Organizarea unor proiecte tematice dorite de copii şi cu participarea părinţilor.
Sălile de grupă sunt amenajate pe centre de interes: 
 1. Biblioteca – cărţi cu imagini şi poveşti, jetoane, pliante, jocuri, puzzle, caiete, CD-uri, calculator;
 2. Ştiinţa – trusa Logi, jocuri matematice, cărţi matematice, material individual, cifre;
 3. Construcţii – jocuri diferite, lego, cuburi, loto, domino.
 4. Arta – hârtie, foarfeci, lipici, materiale din natură, materiale reciclabile, culori pictură, pensule, creioane colorate, planşete, plastilină.
 5. Jocuri simbolice – set doctor, set bucătărie, păpuşi, mobilier pentru păpuşi.
Curriculum la decizia grădiniţei (activităţi opţionale)
 • Educaţie pentru societate
 • Educaţie pentru sănătate
 • Activităţi artistico-plastice
 • Literatura, creaţie, dramatizare
 • Diverse activitati practice
 • Educatie muzicală, rutieră, etc 

Planul de scolarizare pentru anul scolar 2018 – 2019 va avea urmatoarea structura a grupelor:

3 grupe mici,
2 grupe mijlocii,
4 grupe mari cu varstele corespunzatoare. 
Pentru anul scolar 2018 -2019 gradinita noastra are disponibile urmatoarele locuri:
60 locuri grupa mica(3 grupe).
Va invitam sa ne vizitati!